Số CAS:12125-01-8

Tên gọi khác: Amoni florua

Quy cách: 25kg/ bao

Ứng dụng:

+ Nó được sử dụng như khắc kính, đánh bóng đại lý của bề mặt kim loại, chất bảo quản gỗ, vô trùng và chất khử trùng trong sản xuất bia, dệt nhuộm cầm màu và phân tích thuốc thử.

+ Nó cũng được sử dụng để khai thác các yếu tố hiếm.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)